לפני כבוד הרשם בכיר אריה דורני-דורון

התובע: אורי גרשוביץ

נגד

הנתבעת: עו"ד דינה דוידוף (בעלת מגן דוידוף)

נוכחים:

התובע בעצמו

אין הופעה לנתבעת

פרוטוקול

התובע מוזהר לומר את האמת

אני חוזר על האמור בכתב התביעה. כל האמור בו אמת.

אני מציין ששוב הנתבעת לא הגיעה. היא מודעת לתביעה. היא מודעת לזימון. העובדה שהגיבה לכתב התביעה ואפילו ביקשה שהיא תימחק מעידה על כך שהיא מודעת להליך. את כתב התביעה הועבר אליה במסירה כדין על ידי חברת שליחויות שמתמחה בזה. הכל כדי למנוע טענה שמשהו לא בוצע כשורה ובכל זאת הנתבעת לא הופיעה.

הדיון נקבע לשעה 14:00.

אבקש לקבל פסק דין והוצאות ואני מקווה ששוב לא אצטרך להגיע בעקבות בקשה לביטול פסק דין שני.

אני הגשתי את אישור המסירה שנמסר לה לתיק בית המשפט.

<#2#>

פסק דין

  1. הדיון בתיק שבכותרת היה קבוע להיום בשעה 14:00. מפרוטוקול הדיון מיום 5.1.17 עולה כי נקבע דיון להיום בנוכחות הנתבעת. השעה כעת 14:28 ואין הופעה מטעם הנתבעת.
  1. בנסיבות אלו, אני עושה שימוש בסמכותי לפי תקנה 11 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, ודן בתביעה על יסוד כתב התביעה בלבד. לאחר שהתובע הצהיר כי האמור בכתב התביעה אמת, ולאחר שבחנתי את עילת התביעה וזכאותו של התובע לסעד שביקש על בסיס ההנחה שהעובדות הנטענות בה נכונות כולן, אני מקבל את התביעה בחלקה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 5,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד מועד פסק הדין.
  1. כמו כן אני מחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות משפט לתובע בסך של 500 ₪.
  1. הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.
  1. המזכירות תשלח את פסק הדין לנתבע בדואר רשום עם אישור מסירה.
  1. הואיל ופסק הדין ניתן במעמד צד אחד, הנתבעת רשאית להגיש בקשה לביטולו בתוך 7 ימים ממועד קבלתו.

            יובהר כי במקרה זה ישקול בית המשפט הוצאות ישיבת היום בסך של 3,000 ₪ וזאת מעבר לתוצאות הדיון ככל שייפתח על כל תוצאותיו והוצאותיו. מדובר בפסק דין שני, באותו תיק בידיעתו של צד אודות הדיון באופן ודאי.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ח' ניסן תשע"ז, 04/04/2017 במעמד התובע.

אריה דורני-דורון , רשם בכיר

 לאחר הדיון בשעה 15:54 בסוף דיון אחר, קמה הנתבעת ואמרה ששלחה הודעה שהיא תאחר.

הנתבעת: אדוני קבע בפסק דין שבאתי ולא היה התובע אמר שאם לא תהיה מסירה לא אצטרך לבוא. גם ב—30.3 ביררתי אם יש מסירה, אמרו לי שלא רק שאין מסירה אלא שהמען לא ידוע. אמרתי שזה נשלח מהכתובת שלו, אדוני אומר לי שאים אין מסירה לא אגיע, אני בעשרה לשתיים מתברר לי שאכן יש דיון, אני דיברתי עם המזכיר של אדוני שגם אליו להגיע, ואמרתי מה לעשות הוא אמר שאני רשומה לדיון וכבודו יושב בדיונים עד השעה 19:00 ואני רשומה לדיון והגעתי. הייתי להיערך ולהתארגן ולהחליף בגדיי ולכן אמרתי שאני אאחר והודעה זו כנראה לא הגיעה לידי בית המשפט, דיברתי עם המזכיר של כב' הרשם לא רק עם המזכירות משום שהשעה הייתה עשרה לשתיים.

<#6#>

החלטה

היום בשעה 14:00 היו אמורים להיות הצדדים בדיון. בית המשפט חיכה עד 14:28 ונתן פסק דין בהעדר באין מנוס. לא הובאה כל ידיעה אודות איחורה של הנתבעת. בפרוטוקול הדיון הקודם נקבע המועד והשעה וכל עוד לא שונה לא ניתן היה לאחר ואולם בנסיבות אלו הנתבעת תגיש בקשה לעניין ביטול פסק הדין ואדרש בהתאם.

ככל שהנתבעת תגיע עם התובע בשל הגעתה היום להסכמה דיונית או אחרת, תוכל להגיש בקשה בהתאם.

תוספת פרוטוקול זה שבאה לאחר הדיון תועבר לידי התובע במסירה כדין על ידי המזכירות.

<#7#>

ניתנה והודעה היום ח' ניסן תשע"ז, 04/04/2017 במעמד הנוכחים.

אריה דורני-דורון , רשם בכיר

הוקלד על ידי מירי ברששת