מגן דוידוף

  מגן דוידוף בבעלות דינה דוידוף

מגן דוידוףלפני כבוד הרשם בכיר אריה דורני-דורון  

התובע: אורי גרשוביץ

נגד

הנתבעת: עו"ד דינה דוידוף (בעלת מגן דוידוף) 

נוכחים:

התובע

אין הופעה לנתבעת (בעלת מגן דוידוף)

פרוטוקול

התובע הוזהר כדין ומעיד:

חוזר על כתב התביעה. הכל בו אמת.

שכרתי שירותיה של חברת שליחויות לביצוע המסירה האישית.

מציג את אישור המסירה – מסומן ת/1. זה בוצע ב-4.7.16.

זה היה מיד אחרי הדיון הקודם, ביצעתי את הדברים כאמור.

אין כתב הגנה ואין הופעה לנתבעת (עו"ד דינה דוידוף).

מבקש פסק דין. הסכום היה פי שלושה אפילו. סכום התביעה שלי או המינימום.

המחיר של אתר רגיל שאני יכול להביא זה 8,000, כאשר הרבה פעמים אני עושה 5,900 – זה מה שאני גובה מאנשים פרטים.

מחברים אני גובה 2,500. עו"ד דינה דוידוף לא היתה חברה אלא חברה של חברה. היום הן לא חברות.

כשדיברתי עם החברה שלי היא אמרה שדינה דוידוף שנתיים כבר בשיפוצים.

במיילים דינה דוידוף כותבת שהיא עדיין בשיפוצים.

אני לא מכיר את הנתבעת (בעלת מגן דוידוף), מעולם לא ראיתיה.

הכל סוכם במיילים עם הנתבעת בעצמה וכמה טלפונים.

הסכום הזה היה כתוב שם, אמרתי לדינה דוידוף ש-8000 ש"ח זה המחיר הרגיל.

עכשיו אני תובע רק 5,000. דינה דוידוף לא שילמה כלום ולא ברור לי מדוע.

עבדתי על זה 100 שעות והיא לא אמרה לי במשך הזמן הזה אם משהו לא בסדר או לשנות משהו.

פסק דין

  1. הדיון בתיק שבכותרת היה קבוע להיום בשעה 15:00. משאילתת המסירות של מערכת "נט המשפט" עולה כי הנתבעת (בעלת מגן דוידוף) זומנה כדין לדיון להיום. השעה כעת 15:50 ואין הופעה מטעם הנתבעת (בעלת מגן דוידוף). בנוסף, אין כתב הגנה.
  1. בנסיבות אלו, גם מן הטעם של היעדר כתב הגנה והסמכות ליתן פסק דין בהיעדר כתב הגנה וגם באי הופעת הנתבעת לדיון, אני עושה שימוש בסמכותי לפי תקנה 11 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, ודן בתביעה על יסוד כתב התביעה בלבד. לאחר שהתובע הצהיר כי האמור בכתב התביעה אמת, ולאחר שבחנתי את עילת התביעה וזכאותו של התובע לסעד שביקש על בסיס ההנחה שהעובדות הנטענות בה נכונות כולן, אני מקבל את התביעה במלואה ומחייב את הנתבעת עו"ד דינה דוידוף לשלם לתובע סך של 5,000 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד מועד פסק הדין.
  1. כמו כן אני מחייב את הנתבעת דינה דוידוף בתשלום הוצאות משפט לתובע בסך של 500 ש"ח.
  1. הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.
  1. המזכירות תשלח את פסק הדין לנתבעת עו"ד דינה דוידוף (בעלת מגן דוידוף) בדואר רשום עם אישור מסירה.
  1. הואיל ופסק הדין ניתן במעמד צד אחד, הנתבעת דינה דוידוף (בעלת מגן דוידוף) רשאית להגיש בקשה לביטולו בתוך 7 ימים ממועד קבלתו. במקרה זה יפסוק בית המשפט הוצאות ישיבת היום ללא קשר לתוצאות ההליך.
  1. ככל שיש צורך במס' תעודת זהות של הנתבעת (בעלת מגן דוידוף), יפנה התובע בבקשה מתאימה לרבות משרד הפנים כדי לקבל את הפרטים, כפוף לכל דין, נוהל ותשלום אגרה, וככל שנדרש צו בעניין זה ניתן בזה מראש, וכך אני מורה.

 

 

ניתן והודעה היום כ"ו חשוון תשע"ז, 27/11/2016 במעמד הנוכחים.

אריה דורני-דורון , רשם בכיר

הוקלד על ידי הילה קכל

על החלטה זאת עירערה הנתבעת בעלת מגן דוידוף והמשך יבוא.